Kaitiakitanga.

Te whakamāoritanga o te 'guardianship'

E whakapono nei mātau ko mātau ngā kaitiaki o tō mātau whenua, ā, e ngākau nui ana mātau ki te āta tiaki i a ia, ki te tuku iho i a ia ki ngā uri whakaheke ki taumata kē atu i tana tukunga iho mai ki a mātau.

Play Video

Kaitiakitanga. Kaitiakitanga. Tā mātau oati ki te tiaki i te whenua.

E whakapono nei mātau ko mātau ngā kaitiaki o tō mātau whenua, ā, e ngākau nui ana mātau ki te āta tiaki i a ia. Ko te whāinga matua kia tukua te whenua nei ki ngā uri whakaheke ki taumata kē atu i tana tukunga iho mai ki a mātau.

Nanaiore ai a Waiū Dairy kia whakawhanakehia tonutia, kia whakaputaina tautīneitia hoki ngā paura miraka, ngā pūmua miraka kounga nui, me ngā ngako miraka ki te taumata ikeike o te kounga i tēnei ahumahi.

E pēnei ai, me whai mātau i te miraka kounga nui rawa atu – nō reira, me noho mātuatua tō mātau hononga ki ā mātau kaitiaki e tutuki tahi ai ngā wawata.

Kaitiaki – Ā mātau tāngata me ā mātau kaitiaki.

Ko te tikanga o tēnei, ko ā mātau pāmu te hononga matua i te taura o te kounga e tutuki ai tō mātau hiahia; kia waihangahia ngā kīnaki hua miraka kounga nui, kia tautokona hoki ā mātau kaitiaki. Kua eke ngā whakaputanga a Waiū ki te paerewa tūtohu hua miraka o te ao, ka mutu, ka whakatūturu hoki tēnei i te tika o te tauritenga hauropi i te taiao pāmu, mā konā e puritia ai te mauri o te ao o Tāne-mahuta me te ao kararehe, ngā wai māori, me ngā waitai.

E 365 rā o te tau whāngainga ai ā mātau kau i ngā pātiki nui e mōhio pū ai ngā kiritaki ki te tūturutanga o tō mātau tūranga kai-pātītī. Whakahaere ai mātau i ā mātau kararehe me te āheinga ki te whakaraparapa haere nō rātau e manaaki nei, e whakaoraora nei i te one.